Onafhankelijk Advies en Ontwerp
voor Water & Energie

Een duurzame samenleving vraagt om innovatieve oplossingen op het gebied van Water & Energie. Investeringen die in het verleden zijn gedaan, hebben vaak een lange afschrijvingstermijn waardoor vernieuwingen vaak jaren worden uitgesteld.

Columbus Innovation Group optimaliseert bestaande procesonderdelen en kent nieuwe procesfuncties toe, waardoor een lange afschrijvingstermijn een innovatieve aanpak niet in de weg staat. Ook door het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven en overheid wordt de doelmatigheid vergroot en zijn innovaties met een gezamenlijke aanpak mogelijk.

Uitgangspunten

Ketengedachte
Pragmatische aanpak
Altijd op basis van duurzaamheids principe
Afspraken nakomen

Thema’s

Water- en slibbehandeling
Afvalwaterbehandeling (huishoudelijk en industrieel);
Proceswaterbehandeling
Slibverwerking
Mestverwerking
Grondstofterugwinning

Duurzame Energieopwekking
Waterkracht
Biogas (productie, transport, opslag, opwerking en omzetting)

logo

Connecting Professionals
for the best Solutions
in Water & Energy

Het ‘Nieuwe Werken’ bij Columbus Innovation Group


Columbus Innovation Group is een klein adviesbureau waarbij lage overheadkosten en hoge kwaliteit van adviesdiensten hand in hand gaan. Hierdoor kan Columbus Innovation Group concurreren met andere adviesbureaus en grootschalige opdrachten verwerven in het binnen- en buitenland. Om dit te bereiken heeft Columbus Innovation Group het ‘Nieuwe Werken’ geïntroduceerd.

Columbus Innovation Group beschikt over een groot netwerk van zelfstandige, zeer ervaren kennisdragers, gespecialiseerd in diverse disciplines op het gebied van water & energie. Columbus Innovation Group brengt deze professionals samen door projectteams te formeren voor elke specifieke opdracht.

Het management van Columbus Innovation Group formeert en faciliteert de projectteams en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de aangenomen opdracht. Door samenwerking te initiëren met andere vakspecialisten kunnen de beste oplossingen worden gerealiseerd.

Ook kunnen deze professionals worden ingezet bij onze opdrachtgevers op detacheringsbasis.

Het ‘Nieuwe Werken’ motiveert en inspireert professionals bij Columbus Innovation Group. Door onderlinge kennisuitwisseling en verbreding van het vakgebied worden nieuwe oplossingen van hoge kwaliteit gevonden. De interdisciplinaire collegiale toetsen zijn gewaarborgd en de voorgestelde adviseur voert ook daadwerkelijk de werkzaamheden uit.

Spreekt de werkwijze van Columbus Innovation Group u ook aan, hetzij als opdrachtgever, hetzij als zelfstandige professional? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.


Contact  


Diensten

Op dit moment hebben zich aan de Columbus Innovation Group specialisten gecommitteerd op het gebied van:

Project- en Interimmanagement - Procestechnologie - Assetmanagement - Afvalwaterbehandeling - Duurzame energie ...

Bekijk alle diensten  

Over ons

Lees meer over ons team en het ontstaan van de Columbus Innovation Group.

Lees verder  

Columbus Innovation Projects B.V.
Onderdeel van Columbus Innovation Group

In Columbus Innovation Projects B.V. (CIP) worden (realisatie) projecten ondergebracht die wat betreft omvang en contractvorm meer aandacht vragen voor organisatie en uitvoeringbegeleiding dan bij werkzaamheden die noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van studies en analyses. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het uitvoeren en begeleiden van ontwerpen die in een bouwteam of bouwcombinatie worden gerealiseerd.

logo


Voor het samenstellen van het projectteam wordt binnen Columbus Innovation Projects B.V. gebruik gemaakt van dezelfde werkwijze als in de Columbus Innovation Group: het “Nieuwe Werken”.

Ontwerpers die worden ingezet voor Columbus Innovation Group worden ook ingezet voor Columbus Innovation Projects, zodat ontwerpkennis vanuit de voorbereidende studies / ontwerpen direct beschikbaar is voor de uitvoering van realisatie projecten.