Diensten

Voor het uitvoeren van onze advieswerkzaamheden maakt Columbus Innovation Group gebruik van ervaren adviseurs. Wij hebben alle disciplines in huis voor het ontwerpen van een complete installatie of het uitvoeren van verschillende studies/ berekeningen in verschillende projectfases. De betreffende adviseurs kunnen ook afzonderlijk worden gedetacheerd voor de ondersteuning van de betreffende engineeringsafdeling voor het uitvoeren van projecten en studies. Daarnaast leveren wij ook capaciteit/ menskracht voor het ondersteunen van de organisatie op management niveau (projectmanagement, interim management).

Berekeningen worden vaak ingezet als onderdeel van een groter geheel (onderzoeksvraag of ontwerp). Het is echter ook mogelijk de berekeningen afzonderlijk uit te voeren of reeds uitgevoerde berekeningen te laten toetsen.


Management

Projectmanagement
Interim management
Assetmanagement
Risico management
Juridische ondersteuning

Disciplines

Procestechnologie
Commissioning
Civiele techniek
Hydraulica
Mechatronica
Werktuigbouw
Elektrotechniek
Procesautomatisering
Architectuur

Studies en analyses

Variantenstudies
Uitgangspuntenstudies
Afvalwater- en slibketenstudies
Multi Criteria Analyses
CO2 footprint berekeningen
Warmtebalansen
Aerius berekeningen t.b.v stikstofdepositie
Geuremissieberekeningen
Biogasveiligheid (inventarisatie, toetsen, advies)
Second Opinion studies (Due dilligence)
Expert judgement

Ontwerp

Voorontwerp (Dimensionering, hydraulisch profiel, PFD, layout)
Definitief Ontwerp (P&ID, W,E en C specificaties)
Functioneel ontwerp
Uitvoeringsontwerp (Opstellingstekeningen, Bestek, UAV-gc, BVP)
Opstellen financiële ramingen (budget, SSK etc.)
Uitvoeren en begeleiden van HAZOP en RI&E trajecten
Opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen (V&G-plannen)
CE markering